Luxton_Oulton_160918-046

Luxton_Oulton_160918-046

Ben Luxton celebrates his Oulton Park podium (www.mphotographic.co.uk)